Samordnad individuell plan (SIP) - en utvärdering

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR5

Samordnad individuell plan (SIP)

– en utvärdering

1

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-16-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2017/18:RFR5

Förord

Socialutskottet beslutade den 8 december 2016 att med utgångspunkt i en förstudie som tagits fram tidigare (dnr
185-2017/18)
gå vidare med en utvärdering av samordnad individuell plan (SIP) för enskilda och att inrikta studien på barn med funktionsnedsättning och äldre multisjuka. Lagändringen om SIP trädde i kraft 2010, och den innebär att gemensamma individuella planer ska upprättas för enskilda som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Arbetet har genomförts av socialutskottets arbetsgrupp för utvärdering och forskningsfrågor där följande ledamöter ingår: Mikael Dahlqvist (S),
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida