Pumplagen - uppföljning av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR7

Hela dokumentet

Pumplagen - uppföljning av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Iakttagelser och slutsatser från uppföljningen i korthet:
Antalet tankställen i Sverige som varje år läggs ned har ökat sedan 2006. Det är inte möjligt att av denna uppföljning dra slutsatsen att det är pumplagen som är orsaken till denna utveckling. I enstaka fall kan lagen dock ha bidragit till nedläggningar. Det kan befaras att pumplagen kan komma att få viss bety- delse för kommande nedläggningar av tankställen. Pumplagen har i vissa fall lett till en betydande ekonomisk påfrestning för ägare av tankställen då de enskilda ägarna har fått stå för investeringskostnaden i pump för förnybara drivmedel.
Möjligheten att tanka förnybara bränslen har ökat kraftigt sedan pumpla- gen infördes. Det finns dock stora geografiska skillnader i tillgänglighet till förnybara drivmedel,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida