Personlig assistans - effekter av rättsutvecklingen

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR10

Personlig assistans – effekter av rättsutvecklingen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-45-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR10

Förord

Socialutskottet anordnade den 30 januari 2018 en offentlig utfrågning i riksdagen på temat Personlig assistans – effekter av rättsutvecklingen.

I det följande redovisas programmet med de inbjudna deltagarna och uppteckningar från den offentliga utfrågningen. De bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer finns med som en bilaga i rapporten.

3

2017/18:RFR10

Program och deltagare

Offentlig utfrågning i socialutskottet

Personlig assistans – effekter av rättsutvecklingen

Tisdagen den 30 januari 2018 kl.
10.00–13.00

Riksdagens andrakammarsal

10.00–10.05

Emma Henriksson,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida