Öppet seminarium om Efter #metoo - hur går vi vidare?

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR23

Öppet seminarium om

Efter #metoo – hur går vi vidare?

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-57-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR23

Förord

Kulturutskottet ordnade den 19 april 2018 ett öppet seminarium Efter #metoo

– hur går vi vidare?

I det följande redovisas programmet för seminariet och en utskrift av den stenografiska uppteckning som gjordes vid seminariet.

Stockholm i juni 2018

Olof Lavesson

Ann Aurén

Kulturutskottets ordförande

Kanslichef

3

2017/18:RFR23

Program

Dag: Torsdagen den 19 april 2018

Tid: Kl.
10.00–12.00

Plats: Riksdagen, Förstakammarsalen

09.30Kaffe

10.00Berättelser – framför och bakom scenen

10.10Inledning

Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande

10.15Staffan Forssell,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida