Kunskapsöversikt om nationella minoriteter

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR11

Hela dokumentet

Kunskapsöversikt om nationella minoriteter (pdf, 664 kB)
Kunskapsöversikt om nationella minoriteter
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-32-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012
2011/12:RFR11
Förord
Sedan 2000 är minoritetspolitiken ett eget politikområde i Sverige. Sedan 2010 gäller en ny minoritetsspråklag och samma år ökade riksdagen tilldelningen av medel i statsbudgeten för åtgärder för nationella minoriteter.
I syfte att erhålla fördjupad kunskap om minoritetspolitikens effekter gav konstitutionsutskottet den 15 september 2011 sitt kansli i uppdrag att vidta åtgärder för genomförande av en kunskapsöversikt om minoriteter. Till grund för beslutet låg bedömningen att det finns behov av en samlad och systematisk kunskapsöversikt avseende de erfarenheter som gjorts av de åtgärder som genomförts av regeringen och myndigheter inom ramen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida