Kulturutskottets offentliga utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR11

Hela dokumentet

Kulturutskottets offentliga utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område (pdf, 235 kB)
Kulturutskottets offentliga utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-89-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010
2009/10:RFR11
Förord
Torsdagen den 8 april 2010 anordnade kulturutskottet en offentlig utfrågning om jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område. Bakgrunden till utfrågningen var Ekonyheternas rapportering i februari 2010 om sexuella trakasserier på scen- och filmområdet. Kulturutskottet ville sätta in frågorna i ett större sammanhang och utfrågningen gällde därför hela kulturområdet. Avsikten med utfrågningen var att belysa frågor om jämställdhet och maktstruktur från olika perspektiv och att lyfta fram och synliggöra de strukturer som gör att vissa utesluts och diskrimineras.
I det följande redovisas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida