Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR6

Sammanfattning

Civilutskottet beslutade våren 2012 att genomföra en övergripande inventering av försäkringsbolagens hantering av ansökningar om barnförsäkring med avseende på kontraheringsplikten och bolagens praxis på området. Resultatet presenteras i denna uppföljningsrapport.

Alla barn i Sverige omfattas av ett allmänt försäkringsskydd genom socialförsäkringen. Barn i skola och barnomsorg omfattas dessutom i de allra flesta fall av en olycksfallsförsäkring som kommunen eller den fristående skolan eller förskolan har tecknat. Därutöver kan privata kombinerade olycksfalls- och sjukförsäkringar, s.k. barnförsäkringar, tecknas antingen individuellt eller som gruppförsäkring.

Enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) har försäkringsbolagen s.k. kontraheringsplikt vad gäller personförsäkringar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida