Konstitutionsutskottets seminarium om en nordisk samekonvention

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR4

Hela dokumentet

Konstitutionsutskottets seminarium om en nordisk samekonvention (pdf, 6 MB)
Konstitutionsutskottets seminarium om en nordisk samekonvention
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-23-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011
2011/12:RFR4
Förord
Nordiska rådet beslöt 1995 att inleda arbetet med en nordisk samekonvention i syfte att säkerställa det samiska folkets rätt att självt bestämma om sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och att för sina egna syften förfoga över sina naturtillgångar.
År 2005 redovisade en expertgrupp ett utkast till en nordisk samekonvention (se
bilaga 1
). Utkastet utarbetades av en expertgrupp vars sammansättning och mandat fastställdes av de ansvariga ministrarna för samiska frågor och sametingsordförandena i Sverige, Norge och Finland vid ett möte i Helsingfors den 13 november 2002.
Förhandlingarna mellan Sverige, Norge
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida