En bok är en bok är en bok? - en fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR3

En bok är en bok är en bok?

– en fördjupningsstudie av
e-böckerna
i dag

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-73-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR3

Förord

Kulturutskottet beslutade i februari 2013 att ta fram en förstudie kring frågan om elektroniska böcker –
e-böcker
– ur ett brett perspektiv.1 Underlagen till förstudien togs fram av utvärderings- och forskningssekretariatet i samarbete med kulturutskottets kansli. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp tog del av förstudien den 21 mars 2013 och beslutade den 25 april att gå vidare med en fördjupningsstudie.

Syftet är att beskriva och analysera
e-boken
i Sverige i dag, med några internationella utblickar. Fokus riktas mot frågor med policyrelevans. Viktiga aktörer och aktuella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida