En bok är en bok är en bok? - en fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR3

Sammanfattning


E-bokens
genomslag har förutspåtts i flera år, men kan ännu inte sägas ha ägt rum. Försäljning, utlåning och läsning ökar nu snabbare än tidigare, men utgör fortfarande en liten andel i relation till tryckta böcker.

•Upphovsrättslagen skiljer på tryckta böcker och
e-böcker,
vilket får konsekvenser för bland annat folkbibliotekens rätt att låna ut
e-böcker,
för ersättningen till upphovsrättshavare och för hur
e-böcker
beskattas.

•Litteraturutredningen, litteraturpropositionen och den nya bibliotekslagen betonar vikten av att folkbiblioteken erbjuder
e-böcker.
Litteraturutredningen och litteraturpropositionen understryker samtidigt att det måste finnas en balans mellan bibliotekens och förlagens intressen för att utlåningen ska bli långsiktigt hållbar.

•Hittills
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida