Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:87 Onsdagen den 9 april

Protokoll 2002/03:87

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:87

Onsdagen den 9 april

Kl. 09.00 - 10.43

12.00 - 18.02
19.00 - 22.55

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 april.
2 § Meddelande om debatt med anledning av
vårpropositionens avlämnande

Talmannen meddelade att debatten med anledning
av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum
tisdagen den 15 april kl. 10.00. Debattregler hade
delats ut till kammarens ledamöter.

3 § Meddelande om skriftliga frågor under
påskuppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som
lämnas in till och med torsdagen den 17 april
kl. 10.00 skulle besvaras torsdagen den 24 april före
kl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida