Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:60 Tisdagen den 18 februari

Protokoll 2002/03:60

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:60

Tisdagen den 18 februari

Kl. 14.00 - 16.29

18.00 - 19.19

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 februari.
2 § Anmälan om fördröjda svar på interpella-
tioner

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 2002/03:186

Till riksdagen
Interpellation 2002/03:186 av Rigmor Stenmark
om Natura 2000 på Gräsö
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den
18 mars 2003.
Skälet till dröjsmålet är att statsrådet är på ut-
landsresa samt att statsrådet inte kunnat finna en
debattdag dessförinnan som passar både interpellan-
ten och henne.
Stockholm den 14 februari
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida