Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:6 Torsdagen den 27 september

Riksdagens protokoll 2001/02:6

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:6

Torsdagen den 27 september

Kl. 13.00 - 13.33

14.00 - 15.48

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Johan
Pehrson (fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i
skatteutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Åsa Tors-
tensson (c) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-
nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Birgitta
Carlsson (c) avsagt sig uppdraget som suppleant i
EU-nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Lennart
Daléus (c) avsagt sig uppdraget som suppleant
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida