Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:52 Onsdagen den 16 januari

Protokoll 2001/02:52

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:52

Onsdagen den 16 januari

Kl. 09.00 - 12.25

17.30 - 17.31

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
2001/02:52

-----------------------------------------------------------------------

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERS-
SON (s):
Fru talman! Nu påbörjar vi den sista terminen för
den här riksdagen. Till sommaren är mandatperioden
till ända. I höst är det en ny riksdag som samlas. Det
manar till eftertanke, ungefär som när man vid nyår
tänker tillbaka på året som gått. Vad gav det? Vad
fick jag gjort av det jag planerat?
Jag kan inte säga att jag är nöjd. Kan man vara
nöjd när barn far illa i skolan eller inte får de kunska-
per de har rätt till? När tusentals människor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida