Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:16 Tisdagen den 23 oktober

Riksdagens protokoll 2001/02:16

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:16

Tisdagen den 23 oktober

Kl. 14.00 - 16.30

18.00 - 19.17

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 16 och 17 oktober.
2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Marianne Samuelsson
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och
jordbruksutskottet.

Kammaren biföll denna ansökan.

3 § Kompletteringsval, m.m.

Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas
riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans an-
mält Gudrun Lindvall (mp) som suppleant i miljö-
och jordbruksutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet
Gudrun Lindvall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida