Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:13 Onsdagen den 17 oktober

Protokoll 2001/02:13

Hela dokumentet

Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:13 Onsdagen den 17 oktober (pdf, 2 MB)
Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2001/02:13
Onsdagen den 17 oktober
Kl. 09.00 - 12.27
14.00 - 22.53

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Ny riksdagsledamot, m.m.
Upplästes och lades till handlingarna följande från
Valprövningsnämnden inkomna

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda-
mot och ersättare för riksdagsledamöter
Till Valprövningsnämnden har från Riksskatte-
verket inkommit bevis om att Maria Wetterstrand
(mp), Eskilstuna, utsetts till ny ledamot av riksdagen
fr.o.m. 17 oktober 2001 sedan Birger Schlaug (mp)
avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Från
Riksskatteverket har också inkommit protokoll angå-
ende utseende av ersättare.
Valprövningsnämnden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida