Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:33 Fredagen den 24 november

Riksdagens protokoll 2000/01:33

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:33

Fredagen den 24 november

Kl. 9.00 - 12.53

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Alice Åström (v) avsagt
sig uppdraget som suppleant i Riksdagens revisorer.
Kammaren biföll denna avsägelse.

2 § Ledighet, m.m.

Talmannen meddelade att Thomas Julin (mp) an-
sökt om sjukledighet under tiden den 24 november-
31 december 2000.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Lotta Nilsson-Hedström
(mp) skulle tjänstgöra som ersättare för Thomas Julin.

Talmannen meddelade att Per Bill (m) ansökt om
föräldraledighet under tiden den 16 januari-
16 februari 2001.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida