Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:97 Torsdagen den 13 april

Riksdagens protokoll 1999/2000:97

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:97

Torsdagen den 13 april

Kl. 9.00 - 13.25

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------

Parentation

Anf. 1 TALMANNEN:
Ärade riksdagsledamöter! Vi har just nåtts av be-
skedet att förre talmannen Ingemund Bengtsson har
avlidit.
Våra tankar går i denna stund till Ingemund
Bengtssons anhöriga och närmaste. Men vi är många
som i detta ögonblick av sorg och saknad också med
glädje och stor tacksamhet minns talmannen, riks-
dagsledamoten, statsrådet Ingemund Bengtsson och
framför allt vår goda kamrat och läromästare.
Ingemund Bengtsson föddes i Veddige 1919.
Hans liv beskriver en bana som också är en del av
Sveriges historia och utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida