Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:46 Torsdagen den 28 januari

Riksdagens protokoll 1998/99:46

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:46

Torsdagen den 28 januari

Kl. 12.00 - 18.12

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 21 och 22 januari.

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Harald
Nordlund (fp) avsagt sig uppdraget som suppleant i
EU-nämnden fr.o.m. den 29 januari.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Roland
Larsson (s) anhållit om att bli entledigad från uppdra-
get som ledamot av riksdagen fr.o.m. den 2 februari
1999.

Kammaren biföll denna avsägelse.

3 § Kompletteringsval till EU-nämnden

Tredje vice talmannen meddelade att Folkpartiets
riksdagsgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida