Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:99 Onsdagen den 29 april

Riksdagens protokoll 1997/98:99

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:99

Onsdagen den 29 april

Kl. 9.00 - 17.52

19.00 - 22.56

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 april.

2 § Meddelande om inlämning av skriftliga
frågor

Tredje vice talmannen meddelade att skriftliga
frågor som skulle besvaras senast den 6 maj skulle
lämnas in till kammarkansliet senast torsdagen den
30 april kl. 10.00.

3 § Amsterdamfördraget

Föredrogs
Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU13
Amsterdamfördraget (prop. 1997/98:58)

Anf. 1 GÖRAN LENNMARKER (m):
Herr talman! Riksdagen skall nu ratificera Ams-
terdamfördraget. Det är ett fördrag som tar viktiga
steg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida