Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:117 Onsdagen den 3 juni

Protokoll 1997/98:117

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:117

Onsdagen den 3 juni

Kl. 09.00 - 17.49

19.00 - 23.09

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 maj.

2 § Meddelande om sammanträdet den
10 juni

Andre vice talmannen meddelade att sammanträ-
det onsdagen den 10 juni skulle inledas kl. 9.00 med
partiledardebatt som skulle pågå omkring tre och en
halv timme. Därefter hade talmannen inbjudit statsrå-
den och riksdagens ledamöter till byffé i samman-
bindningsbanan. Avslutningen skulle inledas i plenisa-
len kl. 14.00.

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida