Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:83 Fredagen den 21 mars

Protokoll 1996/97:83

Hela dokumentet

Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:83 Fredagen den 21 mars (pdf, 905 kB)
Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1996/97:83
Fredagen den 21 mars
Kl. 9.00 - 13.55
14.30 - 14.33

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om fördröjda svar på interpel-
lationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 1996/97:242

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:242 Ewa Larsson om ar-
betsmarknadspolitiska insatser inom kulturområdet.
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen
den 10 april.
Skälet till dröjsmålet är att riksdagen har påskup-
pehåll.
Stockholm den 19 mars 1997
Margareta Winberg

Interpellation 1996/97:239

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:239 av Dan Ericsson om
utvecklings- och produktionscentrum på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida