Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:45 Fredagen den 13 december

Riksdagens protokoll 1996/97:45

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:45

Fredagen den 13 december

Kl. 9.00 - 19.45

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------------------

1 § Anmälan om kompletteringsval till OSSE-
delegationen och utrikesnämnden

Talmannen meddelade att på grund av uppkomna
vakanser hade Socialdemokratiska riksdagsgruppen
anmält Viola Furubjelke som ledamot i OSSE-
delegationen efter Kristina Svensson, Sören Lekberg
som suppleant i OSSE-delegationen efter Susanne
Eberstein och Nils T Svensson som suppleant i utri-
kesnämnden efter Kristina Svensson.

Talmannen förklarade valda till

ledamot i OSSE-delegationen
Viola Furubjelke (s)

suppleant i OSSE-delegationen
Sören Lekberg (s)

suppleant
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida