Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:12 Onsdagen den 9 oktober

Riksdagens protokoll 1996/97:12

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:12

Onsdagen den 9 oktober

Kl. 9.00 - 17.54

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------------------
----

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 LARS TOBISSON (m):
Fru talman! Vad? Hur? När? Det är frågor som
inställer sig när man läser årets finansplan. Redan på
första sidan medger regeringen att det kommer att
krävas strukturella förändringar för att förbättra eko-
nomins sätt att fungera. Den nämner områden som
lönebildningen, arbetsmarknaden, energipolitiken,
pensionssystemet och den offentliga sektorn.
Men regeringen gör inget. Mönstret känns igen.
Likt en följetong i det offentliga trycket går denna
regerings oförmåga att lägga fram förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida