Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:63 Tisdagen den 5 mars

Riksdagens protokoll 1995/96:63

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:63

Tisdagen den 5 mars

Kl. 14.00 15.37

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

__________________________________________________________________________

1 § Parentation

Anf. 1 TALMANNEN

Ärade kammarledamöter! Conny Sandholm
rycktes hastigt och oväntat ifrån oss kort innan vi
skildes åt inför den plenifria veckan. Han avled i sin
övernattningslägenhet torsdagen den 22 februari.

Conny Sandholm inträdde som ledamot för Folk-
partiet liberalerna på Sörmlandsbänken i oktober
1994. Han var suppleant i utbildningsutskottet, där
han främst arbetade med grundskole- och gymnasie-
frågor. I detta arbete tog Conny Sandholm på ett
konstruktivt sätt med sig sina breda erfarenheter som
kommunalråd i Nyköping
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida