Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:40 Måndagen den 12 december

Riksdagens protokoll 1994/95:40

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:40

Måndagen den 12 december

Kl 10.00 12.56

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

_________________________________________________________________________

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen från den 5 och 6 december.

2 § Meddelande om information från regering-
en
Talmannen meddelade att torsdagen den 15 de-
cember kl. 14.30 skulle statsminister Ingvar Carlsson
lämna information om frågan om bärgning av Estonia.

Meddelande om uppskjuten votering
Talmannen meddelade att konstitutionsutskottets
meddelanden KU15 och KU21, finansutskottets be-
tänkanden FiU2, FiU3 och FiU4, lagutskottets betän-
kande LU5, försvarsutskottets betänkanden FöU1 och
FöU2, socialförsäkringsutskottets betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida