Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:8 Fredagen den 15 oktober

Riksdagens protokoll 1993/94:8

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:8

Fredagen den 15 oktober

Kl. 9.00

1 § Meddelande om kammarens sammanträden
onsdagen den 20 oktober och torsdagen den 21
oktober

Anf. 1 TREDJE VICE TALMANNEN:

Jag får påminna om att kammarsammanträdet
onsdagen den 20 oktober kl. 12.00 inleds med
debatt i samband med bordläggningen av
propositionen om inriktningen av den ekonomiska
politiken. Därefter följer arbetsplenum.

Jag får vidare meddela att miljöminister Olof
Johansson torsdagen den 21 oktober efter muntliga
frågor lämnar information från regeringen om
aktuella nordiska samarbetsfrågor.

2 § Anmälan om ny vice ordförande i
finansutskottet

Tredje vice talmannen anmälde att finansutskottet
fr.o.m. den 12 oktober utsett Göran Persson (s) till
ny vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida