Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:70 Tisdagen den 4 mars

Riksdagens protokoll 1993/94:70

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:70

Fredagen den 4 mars

Kl. 9.00- 10.35

I § Meddelande om information från regeringen

Anf. 1 TALMANNEN :

Justitieminister Gun Hellsvik (m) lämnar information om åtgärder mot
ungdomsbrott torsdagen den 17 mars efter muntliga frågor till regeringen.
2 § Svar på interpellation 1993/94:86 om handel med returglas

Anf.2 Miljöminister OLOF JOHANSSON (c):
Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag avser att lägga fram
konkreta förslag om hur och på vilket sätt de existerande retursystemen skall
kunna bibehållas och vidareutvecklas.

Ett grundläggande problem i dag är att samhällets hantering av material i
hög utsträckning är enkelriktad -från utvinning av råvara till deponering
av avfall. Att i snabb takt förbruka resurser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida