Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:116 Torsdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 1993/94:116

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:116

Torsdagen den 2 juni

Kl. 10.00

Meddelande om kammarens sammanträde
tisdagen den 7 juni, m.m.

Anf. 1 TALMANNEN:

Kammarens sammanträde tisdagen den 7 juni
inleds med debatt om lagutskottets ärende om
registrerat partnerskap. När denna debatt avslutats
och ärendet avgjorts, följer voteringar i de
eventuella ärenden som färdigdebatterats vid
denna fredags sammanträde.

Kl. 14.00 i dag besvarar statsministern två
interpellationer.

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 maj.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkanden
1993/94:KU47 och KU48

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU24

Socialutskottets betänkanden 1993/94:SoU24,
SoU26,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida