Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:100 Måndagen den 2 maj

Riksdagens protokoll 1993/94:100

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:100

Måndagen den 2 maj

Kl. 12.00 -- 15.26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 25 och 26 april.

2 § Svar på interpellation 1993/94:116 om
rekommendationer av ESK:s
parlamentarikerförsamling till dess ministerråd

Anf. 1 Utrikesminister MARGARETHA AF
UGGLAS (m):

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka
åtgärder som rekommendationerna från ESK:s
parlamentarikerförsamling hittills har föranlett
inom ESK och vilka ytterligare åtgärder som är
tänkbara.

Låt mig först konstatera att någon fastställd
ordning för behandling av
parlamentarikerförsamlingens rekommendationer
inte existerar inom ESK:s ministerråd. Sverige
försökte som ordförande vid
ämbetsmannakommitténs möte i Prag i september
1993
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida