Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:73 Torsdagen den 11 mars

Riksdagens protokoll 1992/93:73

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:73

Torsdagen den 11 mars

Kl. 12.00--15.20

1 § Svar på interpellation 1992/93:78 om
Cuba

Anf. 1 Statsrådet ALF SVENSSON (kds):

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt fem
frågor till utrikesministern om samarbetet med
Cuba. I interpellationen frågas om regeringen avser
att lämna katastrofbistånd; om Sveriges tidigare
samarbete inom kultur och vetenskap skall
återupptas; om regeringen kommer att verka för att
USA:s sanktioner skall upphöra; om Sverige för
egen del, direkt eller indirekt, kommer att
medverka i USA:s sanktioner mot Cuba och på
vilket sätt regeringen vill verka för att Cuba
respekterar de mänskliga rättigheterna samt
snarast avskaffar dödsstraffet.

I regeringsdeklarationen 1991 fastslogs att
regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida