Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:62 Tisdagen den 16 februari

Riksdagens protokoll 1992/93:62

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:62

Tisdagen den 16 februari

Kl. 14.00--16.46

Välkomsthälsning till deltagare i afrikanskt
studiebesök

Andre vice talmannen hälsade gästande
parlamentariker och tjänstemän från Tanzania,
Zambia och Zimbabwe välkomna.

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 9 och 10 februari.

2 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att Barbro
Evermo Palmerlund (s) ansökt om ledighet under
tiden den 15 mars-- den 30 april.

Kammaren biföll denna ansökan.

Andre vice talmannen anmälde att Bengt Lindqvist
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Barbro
Evermo Palmerlund.

3 § Meddelande om svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1992/93:71

Till riksdagen

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida