Riksdagens protokoll 2013/14:31 Onsdagen den 20 november

Protokoll 2013/14:31

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2013/14:31 Onsdagen den 20 november (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2013/14:31
Onsdagen den 20 november

Kl. 09:00 - 18:59

1 § Justering av protokoll
Protokollet för den 14 november justerades.  


2 § Anmälan om faktapromemoria
Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 

2013/14:FPM21 Meddelande om långsiktig infrastrukturvision
KOM(2013) 711
till näringsutskottet  

3 § Anmälan om granskningsrapport
Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen: 

RiR 2013:14 Sjunde AP-fonden – svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida