Riksdagens protokoll 2013/14:27 Torsdagen den 14 november

Riksdagens protokoll 2013/14:27

Riksdagens protokoll

2013/14:27

Torsdagen den 14 november

Kl. 12:00 - 15:02

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 8 november justerades.  

2 § Ansökan om ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Josefin Brink
(V) ansökt om ledighet under tiden den 14 november–17 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Ali Esbati
(V) skulle tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade  

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Cecilie Tenfjord-Toftby som suppleant i EU-nämnden och Carl-Oskar Bohlin som suppleant i EU-nämnden samt  

att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Ali Esbati som suppleant i arbetsmarknadsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida