Riksdagens protokoll 2012/13:97 Onsdagen den 24 april

Protokoll 2012/13:97

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2012/13:97 Onsdagen den 24 april (pdf, 2 MB)
Riksdagens protokoll
2012/13:97
Onsdagen den 24 april

Kl. 09:00 - 20:30

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 18 april. 


2 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet och näringsutskottet
Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Daniel Bäckström som suppleant i skatteutskottet och näringsutskottet under Erik A Erikssons ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 24 april–31 maj
till 

suppleant i skatteutskottet
Daniel Bäckström (C) 
suppleant i näringsutskottet
Daniel Bäckström (C) 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2012/13:377
Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:377
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida