Riksdagens protokoll 2012/13:89 Torsdagen den 11 april

Protokoll 2012/13:89

Riksdagens protokoll

2012/13:89

Torsdagen den 11 april

Kl. 12:00 - 20:31

1 § Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum
måndagen den 15 april kl. 13.00.

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:351

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:351 Detaljhandelns öppettider i EU  

av Börje Vestlund (S)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 19 april 2013. 

Skälet till dröjsmålet är att interpellationsdebatten i kammaren den 9 april är fulltecknad samt tidigare inbokat engagemang. 

Stockholm den 2 april 2013 
Utrikesdepartementet  
Ewa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida