Riksdagens protokoll 2012/13:78 Torsdagen den 14 mars

Protokoll 2012/13:78

Riksdagens protokoll

2012/13:78

Torsdagen den 14 mars

Kl. 12:00 - 18:46

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 mars. 

2 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2012/13:21 för tisdagen den 12 mars i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från justitieutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:299

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:299 Lex Laval och brott mot internationella konventioner  

av Ali Esbati (V) 

Interpellationen kommer att besvaras den 9 april 2013. 

Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och engagemang som inte kan ändras. 

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida