Riksdagens protokoll 2012/13:7 Tisdagen den 2 oktober

Riksdagens protokoll 2012/13:7

Riksdagens protokoll

2012/13:7

Tisdagen den 2 oktober

Kl. 13:00 - 14:43

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:6

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:6 Sveriges beredskap för ett eurosammanbrott 

av Jonas Sjöstedt (V) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 6 november 2012. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 1 oktober 2012 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2012/13:7

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:7 Utvärdering av de så kallade 3:12-reglerna 

av Jacob Johnson (V) 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida