Riksdagens protokoll 2012/13:68 Onsdagen den 20 februari

Protokoll 2012/13:68

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2012/13:68 Onsdagen den 20 februari (pdf, 2 MB)
Riksdagens protokoll
2012/13:68
Onsdagen den 20 februari

Kl. 09:00 - 19:35

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 14 februari. 


2 § Avsägelse
Talmannen meddelade att
Roland Utbult
(KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet från och med den 22 februari. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  


3 § Anmälan om kompletteringsval
Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Roland Utbult som ledamot i civilutskottet, Robert Halef som suppleant i justitieutskottet, Magnus Sjödahl som suppleant i socialutskottet och Annika Eclund som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet, samtliga från och med den 22 februari. 

Talmannen förklarade valda
från och med den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida