Riksdagens protokoll 2012/13:64 Onsdagen den 13 februari

Protokoll 2012/13:64

Riksdagens protokoll

2012/13:64

Onsdagen den 13 februari

Kl. 09:00 - 15:07

1 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Josefin Brink
(V) ansökt om ledighet under tiden den 13 februari–15 mars. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Ali Esbati
(V)

skulle tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till arbetsmarknadsutskottet

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Ali Esbati som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Josefin Brinks ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 13 februari–15 mars
till 

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Ali Esbati (V) 

Välkomsthälsning

Anf. 1 TALMANNEN:

Innan vi går över till debatten ska jag be att få hälsa representanterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida