Riksdagens protokoll 2012/13:61 Torsdagen den 31 januari

Protokoll 2012/13:61

Riksdagens protokoll

2012/13:61

Torsdagen den 31 januari

Kl. 12:00 - 15:00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 januari. 

2 § Fortsatt ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Walburga Habsburg Douglas
(M) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 februari–8 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Nils Brown
(M) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Walburga Habsburg Douglas (M). 

3 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Jonas Eriksson som suppleant i skatteutskottet. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i skatteutskottet

Jonas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida