Riksdagens protokoll 2012/13:5 Torsdagen den 27 september

Protokoll 2012/13:5

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2012/13:5 Torsdagen den 27 september (pdf, 661 kB)
Riksdagens protokoll
2012/13:5
Torsdagen den 27 september

Kl. 12:00 - 15:00

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 18, 19 och 20 september. 


2 § Nya riksdagsledamöter
Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelser: 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Stefan Käll (FP), utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 oktober 2012 sedan Liselott Hagberg (FP) avsagt sig uppdraget.  

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 24 september 2012 
Marianne
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida