Riksdagens protokoll 2012/13:38 Torsdagen den 6 december

Protokoll 2012/13:38

Riksdagens protokoll

2012/13:38

Torsdagen den 6 december

Kl. 12:00 - 20:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 november. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Thomas Strand
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Marie Granlund som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till  

suppleant i konstitutionsutskottet

Marie Granlund (S) 

4 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida