Riksdagens protokoll 2012/13:38 Torsdagen den 6 december

Protokoll 2012/13:38

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2012/13:38 Torsdagen den 6 december (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2012/13:38
Torsdagen den 6 december

Kl. 12:00 - 20:40

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 30 november. 


2 § Avsägelse
Tredje vice talmannen meddelade att
Thomas Strand
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 


3 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet
Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Marie Granlund som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till  

suppleant i konstitutionsutskottet
Marie Granlund (S) 

4 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida