Riksdagens protokoll 2011/12:74 Onsdagen den 22 februari

Protokoll 2011/12:74

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2011/12:74 Onsdagen den 22 februari (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2011/12:74
Onsdagen den 22 februari

Kl. 09:00 - 18:08

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 16 februari. 


2 § Avsägelse
Tredje vice talmannen meddelade att
Esabelle Dingizian
(MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  


3 § Anmälan om kompletteringsval till försvarsutskottet
Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Valter Mutt som suppleant i försvarsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i försvarsutskottet
Valter Mutt (MP) 

4 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen
Tredje vice talmannen anmälde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida