Riksdagens protokoll 2011/12:57 Onsdagen den 18 januari

Riksdagens protokoll 2011/12:57

Riksdagens protokoll

2011/12:57

Onsdagen den 18 januari

Kl. 09:00 - 16:01

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Vår kontinent, vårt Europa, befinner sig i en parallell och samtidig finanskris, skuldkris och förtroendekris. Det påverkar och förändrar vårt Europa. Detta har ibland hänvisats till som en kris i de så kallade PIIGS-länderna. Då menar man Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Men det räcker inte längre som beskrivning. 

Låt oss titta på de tre tyngsta aktörerna inom Europeiska unionen och utvecklingen av deras skulder från 2006 och framåt. I Tyskland har skuldnivån när man mäter som andel av bnp vuxit från 68 upp till 81 procent. I Storbritannien har man gått kraftigt uppåt från 43 till 89 procent. I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida