Riksdagens protokoll 2011/12:40 Torsdagen den 1 december

Protokoll 2011/12:40

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2011/12:40 Torsdagen den 1 december (pdf, 819 kB)
Riksdagens protokoll
2011/12:40
Torsdagen den 1 december

Kl. 12:00 - 15:54

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 25 november. 


2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen
Förste vice talmannen meddelade att
Roger Tiefensee
(C) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 5 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Inger Fredriksson (C). 


3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen
Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2011/12:FPM40 Ändrade informationskrav i noterade företag, m.m.
KOM(2011)683
till finansutskottet  

4 § Anmälan om fördröjda svar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida