Riksdagens protokoll 2011/12:38 Tisdagen den 29 november

Protokoll 2011/12:38

Riksdagens protokoll

2011/12:38

Tisdagen den 29 november

Kl. 13:00 - 21:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 22 och 23 november. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 1 december kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Försvarsminister Sten Tolgfors (M), kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), statsrådet Peter Norman (M), statsrådet Stefan Attefall (KD) och miljöminister Lena Ek (C). 

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:9 för torsdagen den 24 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från försvarsutskottet. 

4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida