Riksdagens protokoll 2011/12:18 Tisdagen den 18 oktober

Protokoll 2011/12:18

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2011/12:18 Tisdagen den 18 oktober (pdf, 736 kB)
Riksdagens protokoll
2011/12:18
Tisdagen den 18 oktober

Kl. 13:00 - 15:38

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 10, 11 och 12 oktober. 


2 § Avsägelse
Talmannen meddelade att
Christina Karlsson
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet från och med den 19 oktober. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  


3 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan
Talmannen meddelade  

att
onsdagen den 19 oktober
skulle beslut i FiU17 fattas direkt efter debattens slut. Om det under debatten skulle yrkas på annat än utskottets förslag till beslut skulle dock votering äga rum kl. 16.00 som tidigare aviserats och 

att
tisdagen den 25 oktober kl. 13.00
skulle en aktuell debatt om den ekonomiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida