Riksdagens protokoll 2011/12:120 Onsdagen den 30 maj

Protokoll 2011/12:120

Riksdagens protokoll

2011/12:120

Onsdagen den 30 maj

Kl. 09:00 - 22:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 maj. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att interpellationssvar skulle lämnas
fredagen den 8 juni kl. 12.00,
inte kl. 9.00 som tidigare aviserats. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2011/12:372

Till riksdagen 

Interpellation 2011/12:372 Kvinnosjukdomen endometrios  

av Hillevi Larsson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras den 12 juni. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 23 maj 2012 
Socialdepartementet  
Göran Hägglund (KD) 
Enligt uppdrag 

Marianne
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida