Riksdagens protokoll 2011/12:111 Onsdagen den 9 maj

Riksdagens protokoll 2011/12:111

Riksdagens protokoll

2011/12:111

Onsdagen den 9 maj

Kl. 09:00 - 17:38

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 maj. 

2 § Meddelande om frågestund (ändring)

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 10 maj kl. 14.00
skulle statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) närvara i stället för utrikesminister Carl Bildt (M). 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2011/12:Fi15–Fi18 till finansutskottet  
2011/12:So9 till socialutskottet  
2011/12:Fi20 till finansutskottet  

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU8 
Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2011/12:AU14 
Utbildningsutskottets betänkanden 2011/12:UbU13
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida