Riksdagens protokoll 2010/11:86 Tisdagen den 12 april

Protokoll 2010/11:86

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2010/11:86 Tisdagen den 12 april (pdf, 811 kB)
Riksdagens protokoll
2010/11:86
Tisdagen den 12 april

Kl. 13:00 - 18:58

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 5 och 6 april. 


2 § Avsägelser
Förste vice talmannen meddelade 

att
Jennie Nilsson
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet från och med den 13 april, 

att
Maryam Yazdanfar
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet från och med den 13 april varigenom uppdraget som ersättare som suppleant i civilutskottet skulle upphöra för
Meeri Wasberg
(S) och 

att
Carina Moberg
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet från och med den 13 april. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 


3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott
Förste vice talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida